دانلود کتاب سرگذشت موسیقی ایران

دانلود کتاب سرگذشت موسیقی ایران

دانلود کتاب سرگذشت موسیقی ایران

کتاب سرگذشت موسیقی ایران ، یکی از بهترین کتاب هایی است که در این زمینه انتشار یافته است . راقم این سطور ، گرچه در زمینه موسیقی کُمیتی بس لنگ دارد ، وظیفه خود دانست که به رسم قدرشناسی ، مختصری در باب این کتاب بنویسد .


در آغاز جلد اول ، خالقی علت تألیف این کتاب را بدین قرار بیان کرده است : جوانان امروز داستان گذشته موسیقی ما را نمی دانند ، زیرا در این باره کتابی نوشته نشده است که بخوانند . موسیقی ما هم به مقتضای طبیعت ، در محیطی اختصاصی به وجود آمده و نشو و نما یافته که به مزاج اجتماع امروز ، درست نمی سازد .

مردم نغمه و آهنگی را طالبند که دل به آن بندند و سرگرم شوند ، ولی چیزی را که می خواهند ، نمی جویند . پس دست به دامان موسیقی اروپایی می برند . اما چون در همه کس مایه کافی برای فهم آن هم پیدا نمی شود به ساده ترین نوع آن که جاز است ، دل خوش می دارند .

به این ترتیب موسیقی ما را ضایع و فاسد می سازند . شنیدن آهنگ هایی از این قبیل و فراهم نبودن وسایل و موجباتی که بتوان موسیقی حقیقی را به گوش مردم رسانید.

از طرف دیگر مرا بر آن داشت که وضع این هنر را با روشی که داشته و تغییراتی که به تدریج در آن راه یافته ، در کتابی بنگارم .
گرچه من اهل موسیقی نیستم و در حقیقت ، حق اظهار نظر در این مبحث را ندارم ولی این بیان به نظرم درست می آید .

اکنون ببینیم خالقی منظور خود را به چه طرزی از قوه به فعل آورده است . باز سخن را به خود او وامی گذاریم . می گوید : این کتاب شامل تاریخ موسیقی ایران است در ۵۰ ساله اخیر که شاید بیشتر از زمان های گذشته ، تغییراتی در آن راه یافته است .

دانلود کتاب سرگذشت موسیقی ایران ، از کلید زیر :

دانلود کتاب

نويسنده / مترجم : فرهود صفرزاده
زبان کتاب : فارسی
حجم کتاب : 320 کیلوبایت

رمز فایل : www.takbook.com
قالب وردپرس


پاسخ دهید

دیدگاه شما